Events

ANNUAL GIFT GIVING
MAHALTA 2020 - Ms. Yna Fiona Buitre -Ms. Mamahalta 2020 Miss Kasa Arkhitekton 2020
MAHALTA 2020 - Ms. Rizzah Samarita – Miss Mamahalta Halcon Beauty 2020 & Ms. Janice Limueco - Ms. Mamahalta Tamaraw Beauty 2020